Boendeinformation Brf Kronolotsen 1

 
Fakta om föreningen

Bostadsrättsföreningen registrerades 2005-08-25.
Bolagets firma ändrades 2010-07-16.
Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 2007-03-28.
Föreningens nuvarande stadgar registrerades 201502-16. 
Föreningen äger fastigheten med beteckningen Kronolotsen 2 i Malmö.

Föreningens gatuadresser: Sundskajen 2, 4, 6 och 8, 216 43 Limhamn.  
Föreningen beskattas som privatbostadsföretag, (vanligen kallat äkta bostadsrättsförening).
Föreningen har fullvärdesförsäkring och ansvarsförsäkring för styrelsen hos RB Försäkring via Osséen Försäkringsmäklare Syd AB.

Föreningens byggnader innehåller totalt 109 lägenheter, 98 lägenheter är upplåtna med bostadsrätt och 11 är hyresrätt. Till fastigheten hör också 6 lokaler.
Föreningen äger tillsammans med Brf Havsglimten (tidigare Brf Kronolotsen 2) ett garage under mark, där föreningens andel är 56%. Garaget hyrs av Kronolotsen Parkering AB som i sin tur sköter förvaltning av garaget.

 

Ekonomisk förvaltning sköts av BoNea.

Tekniskt förvaltning sköts av SBC.

 

Att äga en bostadsrätt innebär att man dels äger nyttjanderätten till en i fastigheten angiven lägenhet dels att man äger en andelsrätt i bostadsrättsföreningen. Nyttjanderätten av den angivna lägenheten innebär att du, när du har blivit godkänd som medlem av föreningen, får bo i lägenheten och även i ett senare skede sälja den om du önskar. En förutsättning för att bli godkänd som medlem är att du kan fullgöra dina ekonomiska förpliktelser så som att betala årsavgiften och att du är normalt skötsam. En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans äger mark och byggnader, och gemensamt fattar alla beslut avseende förvaltning och allt annat i föreningen.

 

 För trivsel och trevnad finns regler som vi alla måste följa.

 

1.      Störa grannar

Man får aldrig störa sina grannar. Vardagar innan kl 07:00 på morgonen och efter kl 20:00 på kvällen samt helger innan kl 08:00 på morgonen och efter kl 22:00 på kvällen får aktiviteter som medför störande ljud för grannarna i lägenheterna inte utföras. Vid planerad fest eller renovering är det lämpligt att informera sina grannar innan. Rökning får ej förekomma på något av bostadsrätten gemensamma utrymmen inomhus (d v s trappuppgångar, hissar, entré, garage och källare). Fimpar får inte kastas ut från balkongen eller någon annanstans inom bostadsrättens gemensamma område.

 

2.      Andrahandsuthyrning

Styrelsen är utsedd att individuellt godkänna så väl anledning till andrahanduthyrning som andrahandshyresgästen. Godkännande görs för upp till 1 år. Styrelsen tar ut en administativ avgift vid andrahandsuthyrning.

 

3.      Kök och toalett

Obehöriga föremål (t ex dambindor, tamponger, blöjor, topsi och bomull) får absolut inte spolas ner i toaletten. I köks- och toalettvaskar får inte heller obehöriga sopor spolas ut (t ex matolja och brandfarliga vätskor). Stopp i avloppen kan leda till förödande översvämningar i lägenheterna.

 

4.      Balkonger och uteplatser

Förändringar av balkongers och uteplatser ursprungliga utseende är inte tillåtet. T ex får man inte måla om väggar eller spika upp egna staket. Paraboler får ej monteras på tak, balkong eller fönster.

 

5.      Grillning

Kolgrillning är förbjuden överallt utom på angiven plats i trädgården. På balkonger och uteplatser tillåts gas- och elgrillning under förutsättning att största hänsyn tages till grannarna. Förvaring av gasoltuber får inte ske inomhus. Detta gäller så väl i lägenhet som i källarförråd.

 

6.      Gemensamma utrymmen

I våra gemensamma utrymmen får ej privat egendom förvaras. Exempelvis ska cyklar förvaras i cykelställen, barnvagnar ställas in i lägenheten eller källaren och sopor som ska slängas får ej ställas ut i trappen. Blommor, mattor och skor får inte heller ställas på trappavsatsen utanför lägenheten. Om privata föremål förvaras på ytor som ingår i de gemensamma utrymmen städas inte dessa ytor av städpersonalen. Av brandsäkerhetsskäl får heller inte privata föremål förvaras i trapporna.

 

7.      Sopor och soprum

Sorteringen av sopor ska respekteras. Det finns klara instruktioner vid varje kärl för vad som får kastas och vad som inte får kastas. Övertramp av dessa instruktioner leder till ökade utgifter för bostadsrätten och kan leda till att soprummen stängs. De sopor som inte sorteras i soprummen (t ex elektronik och möbler) är varje bostadsrättsinnehavares alt. hyresgästs egna ansvar att forsla till sopstation. Var vänlig och respektera detta. Hushållssopor slängs i nedkasten på gården.
Styrelsen har nu istallerat övervakningskameror i anslutning till de mycket omdiskuterade miljörummen.Samtliga överträdelser kommer hädanefter att beivras med 1500kr i borforslingsavgift.Avgiften kommer att debiteras via BoNea på kommande boendeavgift.

 

8.      Tvättstuga

Tvättider ska respekteras och tvättstugan ska lämnas ren och städad. Torka t ex av maskinerna om tvättmedel spills, släck ljuset när tvättstugan inte används och se till att lämna tvättstugan när din tvättid är slut. Glöm inte att ta bort tvättlåset om du inte ska använda tvättiden.

 

9.      Cykel- och skateboardåkning

Cykel-, rullskridsko- och skateboardåkning är förbjuden inom bostadsrättsföreningens område.

 

10.     Rastning av hundar och kattor

Husdjur ska alltid hållas kopplade och får aldrig rastas på bostadsrättens gemensamma område (d v s i garage, källare, soprum, trappuppgångar, hissar, entré, trädgård, planteringar, trottoar/gångbana och lekplats). Om olyckan är framme är det viktigt att alltid plocka upp efter sig.

 

11.     Matning av fåglar

Matning av fåglar inom bostadsrättsföreningens gemensamma område (se punkt 10 ovan) är inte tillåtet.

 

12.     IT och TV:

Tv och bredband levereras av Com Hem eller Telia. Abonnemang tecknas av boende. Föreningen har tecknat avtal med Telia för kollektiv bredband/tv och IP telefoni. Start våren 2018

 

13.     Garageplatser

 

Önskas garageplats hyras kontakta Bert Larsson via telefon: 0705440010
 

14.     Hemsida och e-mail/Styrelsen

Mer information hittas på hemsidan www.brfkronolotsen.se.
Om du behöver komma i kontakt med styrelsen gör du det lämpligaste via
e-post:  www.brfkronolotsen.se/kontakt.
Brev till styrelsen lägges i brevlådan i trappuppgången på Sundskajen 4. Hemsidan uppdateras kontinuerligt.

 

Upprepade eller grova övertramp av dessa regler kan leda till att man mister sin rätta att nyttja bostadsrätten eller hyreslägenheten.

 

 

Styrelsen för Brf Kronolotsen 1