Markiser

Bostadsrättsinnhavarna väljer själva leverantör av markis. Det finns olika utförande att välja, t ex kasset- eller terassmarkis.
 

 

Gemensamt för alla markiser är att de ska vara enfärgade i en off white/beige/grå/blå/ton.
 

 

Styrelsen behöver en mera specifierad tillståndsansökan där det tydligare framgår hur och var markisen skall monteras (gärna med foto). Styrelsen kommer efter en mera specifierad ansökan behandla denna.

Styrelsen