Från årskiftet ansvarar föreningen för sina garageplatser. Kontaktperson är Bert Larsson
Tel: 0705 440010

Styrelsen i Kronolotsen Parkering AB
Uppdateras inom kort


 2018-01-10

Årsredovisning för Kronolotsen Parkering AB uppdateras inom kort.