LEDIGA GARAGEPLATSER
Just nu finns det ett antal lediga parkeringsplatser i garaget.

Vid intresse kontakta Bert Larsson
Mobil: 0705 440010

Vid felanmälan ring Bert Larsson på 0705 440010


Vid uppsägning av parkeringsplatser eller
garageplatser

Skriftligt avtal kräver skriftlig uppsägning! Detta är grunden i avtalslagen! Eftersom avtalet ingås genom att hyreskontrakt skrivs under, måste även uppsägning ske på samma sätt, dvs genom skriftlig, undertecknad uppsägning per post. Uppsägnings blankett finns under fliken Kronolotsen Parkering AB.

Styrelsen
2018-01-10