Styrelse

Styrelsen från och med 2018-04-25

Ordförande, Bengt Fornander
Vice Ordförande, Harriet Blixt
Sekreterare, Christer Palmkvist
Ledamot, Kenan Gokovic
Ledamot, Björn Bejram

Suppleant, Mattias Roth
Suppleant, Rita Smedberg

Valberedning
Carina Ledenvall-Fornander
Maud Lund