Expeditionstid: Expeditionen i Sundskajen 4 a är bemannad i samband med ordinarie styrelsemöte enligt nedan.
Måndag 4/6                        18.00 - 18.30
Måndag 23/7                      18.00 - 18.30
Torsdag 16/8                      18.00 - 18.30
Måndag 24/9                      18.00 - 18.30