Välkommen till årsstämma den 29 april kl 18,00 på Folkets Hus, Linnégatan 61 Limhamn.
Anmäl dig via hemsidan senast den 18 april.