Nyckelhantering vid flytt

Vid en försäljning av bostaden ska säljaren, till köparen, överlämna samtliga nycklar/ taggar. Saknar du nyckel eller tagg så kan du beställa via hemsidan. Kostnaden för en nyckel såväl som en tagg ligger på 250 kronor per styck.

Varje bostadsrättsinnehavare ska besitta:

3 st lägenhetsnycklar
2 st postnycklar
3 st taggar
1 st tvättkolv med en tillhörande nyckel
1 st källarförrådsnyckel

Om köparen godtar ett mindre antal nycklar/taggar än totalt antal tillverkade nycklar, ikläder sig köparen ansvaret även för de saknade nycklarna/taggarna och bekostar nytillverkning av nya nycklar/taggar.
Styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter