Vid uppsägning av parkeringsplatser/garageplatser

Skriftligt avtal kräver skriftlig uppsägning! Detta är grunden i avtalslagen! Eftersom avtalet ingås genom att hyreskontrakt skrivs under, måste även uppsägning ske på samma sätt, dvs genom skriftlig, undertecknad uppsägning per post. Uppsägnings blankett finns under fliken Kronolotsen Parkering AB. Vid frågor vänligen kontakta Hans Sundin via E-post: hassesundin@telia.com
/ Garagestyrelsen KPAB

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter