Sopor och Soprum

   Sopor och soprum

Sorteringen av sopor ska respekteras. Det finns klara instruktioner vid varje kärl för vad som får kastas och vad som inte får kastas. Övertramp av dessa instruktioner leder till ökade utgifter för bostadsrätten och kan leda till att soprummen stängs. De sopor som inte sorteras i soprummen (t ex elektronik och möbler) är varje bostadsrättsinnehavares alt. hyresgästs egna ansvar att forsla till sopstation. Var vänlig och respektera detta. Hushållssopor slängs i nedkasten på gården.
Samtliga överträdelser kommer hädanefter att beivras med 1500kr i borforslingsavgift.Avgiften kommer att debiteras via BoNea på kommande boendeavgift.
Tack för visat intresse och en framtida respekt för våra regler!
Styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter