Angående upplysning till nya medlemmar

Nya medlemmar hälsas välkomna i föreningen. Föreningen håller fn på att ombilda tidigare restauranglokal till borätter, vilket kommer att påverka föreningens andelstal något. Denna förändring kommer att ske troligtvis under våren 2018 och är beslutad på en föreningsstämma, för kännedom.
Med vänlig hälsning
Styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter