Spolarning av fastighetens avloppsledningar

Nu är det tid för spolning av fastighetens avloppsledningar i kök och badrum. Spolningen görs i ett förebyggande syfte för att undvika framtida driftstörningar.

Vi kommer till Er: 28 maj-8 juni 2018
Vänligen se bifogat spolschema över vilken dag vi arbetar i er trappuppgång.
Det är mycket viktigt att vi får tillträde till er lägenhet den aktuella dagen!

Om ni inte har möjlighet att vara hemma och öppna för oss så finns det möjlighet för er att lämna nyckel till granne eller om ni lämnar nyckel uppmärkt i kuvert med ert namn och adress i Styrelsen Brf Kronolotsen brevlåda på Sundskajen 4a. Spolteknikern återlämnar nyckeln innan han kör hem på kvällen.


Vi kommer att vara på plats från ca 7,45,
Vi beräknar att påbörja spolningen ca klockan 08.00 i fastigheten.
Vi har ingen möjlighet att lämna exakta eller ungefärliga tider när vi kommer till just Er lägenhet.
Vi spolar alltid från första våningen och uppåt.
Glöm inte att: Plocka undan Era saker under vasken i kök och badrum.
Mobilnummer till spolteknikern på plats: Dennis Andersson 0701-454331
Vid eventuella övriga frågor ring Spolarna, 044-352402, telefontid 08,00-16,00


Spolschema Brf Kronolotsen 1
Måndagen 28 maj: Sundskajen 2A
Tisdagen 29 maj: Sundskajen 4A
Onsdagen 30 maj: Sundskajen 6A
Torsdagen 31 maj: Sundskajen 8A
Fredagen 1 juni: Sundskajen 2B

Måndagen 4 juni: Sundskajen 4B
Tisdagen 5 juni: Sundskajen 6B
Torsdagen 7 juni: Sundskajen 8B
Fredagen 8 juni : Övriga lokaler

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter