Medlemsinfo

Medlemsinfo kommer bland annat att av miljöskäl fötsättningsvis att publiceras endast på våra anslagstavlor vid postfacken, samt på hemsidan, www.brfkronolotsen.se
I slutet av september kommer medlemsinfo att lösenordskyddas. Medlemmarna kommer att få ett lösenord i brevlådan i mitten av september.
Medlemsinfo för augusti 2018 finns under fliken styrelsen/medlemsinfo.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter