Hjärtstartare

Hjärtstartare är placerad i skåpet med ingång från gården Sundskajen 4A.Viktigt att kontakta 112. Öppna aldrig väskan annat än när behovet finnes.En bandspelare med instruktion startar vid användning. När den har används skall den bytas ut och kontakta någon i styrelsen som ser till att en ny hjärtstartare kommer snarast på plats.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter