Under vecka 46 kommer
installationen av de individuella värmemätarna göras i följande lägenheter:

- Resterande lägenheter i Sundskajen 6B
- Sundskajen 8A och 8B
- Övägen

Information om tider för installation, kommer i ditt postfack för installation!