Expeditionstid: Expeditionen i Sundskajen 4 a är bemannad i samband med ordinarie styrelsemöte enligt nedan.

1 juli, kl: 18.00 - 18.30
5 augusti, kl: 18.00 - 18.30
9 september kl: 18.00 - 18.30
7 oktober, kl: 18.00 - 18,30
4 november, kl: 18,00 - 18,30 
2 december, kl 18,00 - 18,30