Beställa extra tagg eller saknad tagg

OBS!
Beställning av lägenhetsnycklar görs per e-post till:
bejram@brfkronolotsen.se


Vid en försäljning av bostaden ska säljaren, till köparen, överlämna samtliga nycklar/taggar.
Varje bostadsrättsinnehavare ska besitta:
3 st lägenhetsnycklar
3 st taggar
2 st postnycklar
1 st tvättkolv med en tillhörande nyckel
1 st källarförrådsnyckel

Om köparen godtar ett mindre antal nycklar/taggar än totalt antal tillverkade nycklar, ikläder sig köparen ansvaret även för de saknade nycklarna/taggar och bekostar nytillverkning av nya nycklar/taggar.

Vi arbetar aktivt för att öka säkerheten och minska inbrotten i föreningen.
Priset på taggar är 350 kr per styck och en borttappad tagg kostar 500 kr per styck.
Avisering sker på nästkommande avi från Bonea. 

Texten är uppdaterad 2019-06-12