LEDIGA GARAGEPLATSER
Just nu finns det ett antal lediga parkeringsplatser i garage och utomhus.

Vid intresse kontakta Bengt Månsson
Mobil: 070 200 97 31

Vid felanmälan ring 


Vid uppsägning av parkeringsplatser eller
garageplatser

Skriftligt avtal kräver skriftlig uppsägning! Detta är grunden i avtalslagen! Eftersom avtalet ingås genom att hyreskontrakt skrivs under, måste även uppsägning ske på samma sätt, dvs genom skriftlig, undertecknad uppsägning per post. Uppsägnings blankett finns under fliken Kronolotsen Parkering AB.

Styrelsen
2019-06-03