Värmen i din lägenhet

Alla upplever temperatur på olika sätt. Vissa fryser och en del tycker att det är för varmt. Är elementen kalla, ja då kanske man fryser även om det är 20 °C i lägenheten.
Många boende tror att det fungerar som förr att vid ett visst datum sätts värmen på eller stängs av. Men idag sker detta med automatik. När det blir kallt ute går värmen på automatiskt. Ju kallare det är utomhus desto varmare vatten skickas ut till elementen i din lägenhet.
Vårt värmesystem är helt automatiska och styrs av dataundercentraler och ute finns så kallade utomhustemperaturgivare som känner av temperaturen utomhus. Värmen till elementen styrs alltså av utomhustemperaturen. På hösten, när temperaturen växlar mellan varmt och kallt, kan inomhusklimatet under en period upplevas som kall och rå. 
Temperaturen i värmesystemet sänks inte under nattetid, men då lampor, dator och andra elektriska saker stängs av så kan temperaturen i lägenheten sjunka något.
 
Tips för rätt temperatur inomhus:
-       Placera inte möbler eller tunga gardiner framför elementen eftersom det hindrar värmen från att komma ut i rummet. Lämna minst 10-15 cm luftspalt.
-       Vädra snabbt och intensivt i max fem minuter.
-       Ventilationen är viktig. Ha ventiler och innerdörrar öppna så sprids värmen i lägenheten. Täpp inte för spaltventiler – då drar det vid fönster istället.