Om föreningen
Fakta om föreningen

Bostadsrättsföreningen registrerades 2005-08-25.
Bolagets firma ändrades 2020-02-05.
Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 2007-03-28.
Föreningens nuvarande stadgar registrerades 2023-09-13 

Föreningens gatuadresser: Sundskajen 2, 4, 6 och 8 samt Övägen 11A-E, 216 43 Limhamn.  
Föreningen beskattas som privatbostadsföretag, (vanligen kallat äkta bostadsrättsförening).
Föreningen har fullvärdesförsäkring och ansvarsförsäkring för styrelsen hos Folksam.

Föreningens byggnader innehåller totalt 116 lägenheter, 110 lägenheter är upplåtna med bostadsrätt och 6 är hyresrätt. Till fastigheten hör också 4 lokaler.
Föreningen äger tillsammans med Brf Havsglimten (tidigare Brf Kronolotsen 2) ett garage under mark, där föreningens andel är 60%. Garaget förvaltas av Kronolotsens Gemensamhetsanläggning AB
(KGAB).

Ekonomisk förvaltning sköts av HSB.
Tekniskt förvaltning sköts av Bredablick.
Trädgård/utemiljö sköts av MLB (Mark, Lek och Beskäring) under perioden maj tom. september.
Lokalvård sköts av Fridhems Städ o Stöd AB.

Att äga en bostadsrätt innebär att man dels äger nyttjanderätten till en i fastigheten angiven lägenhet dels att man äger en andelsrätt i bostadsrättsföreningen. Nyttjanderätten av den angivna lägenheten innebär att du, när du har blivit godkänd som medlem av föreningen, får bo i lägenheten och även i ett senare skede sälja den om du önskar. En förutsättning för att bli godkänd som medlem är att du kan fullgöra dina ekonomiska förpliktelser så som att betala årsavgiften och att du är normalt skötsam. En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans äger mark och byggnader, och gemensamt fattar alla beslut avseende förvaltning och allt annat i föreningen.