Historia om Ön

Eftersom det idag finns en fast landförbindelse mellan Ön och Limhamn, är Ön idag rent tekniskt en halvö. Denna halvö heter egentligen inte Ön utan Sundholmen, därav har en gata på Ön fått just namnet Sundholmsgatan

Tidigare var Ön verkligen en ö med en svängbro som förbindelse med Limhamn. Strömsättningen genom hamnen störde förtöjda fartyg och bl a på grund av detta fylldes hamnen mellan Ön och fastlandet igen.

Ön består till stor del av slaggprodukter som dumpades under tiden som kalk bröts för cement-produktion i Limhamns Kalkbrott.

Tillgången på långa lastkajer och bra vattendjup gjorde Ön attraktiv för företag och under första hälften av 1900-talet bedrevs skeppssvarv och flygplansproduktion här. Skeppsvarvet (1916 -21) hade flera 100-tals anställda och totalt byggdes ca 10 fartyg. Skeppsvarvets lokaler (Friskis & Svettis idag) hyrdes 1925 ut till Junkers för AB Flygindustris räkning. I denna byggnad låg monteringshallen. Efter flygindustrin huserade ett antal olika industrier på Ön, bl a plåttillverkande företag och kolimportörer.

I början av 30-talet startade linjen Limhamn – Dragör som efter ett uppehåll under andra världskriget (efter att Tyskarna beslagtagit ångaren Dragör) upptogs 1960 igen för att slutligen läggas ner hösten 1999.

Byggnaden som hyser Skolan på Ön idag och den lilla byggnaden bredvid Friskis & Svettis, där livsmedelsbutik och restaurang bedrivs, har också anor ända tillbaka till Öns skeppsvarvs- och flygplansindustriella period. Fyrväktarestugan på Ögatan är idag ett bebott lotshus.

Norra delen av Ön började bebyggas med flerfamiljshus under början av 1990-talet och den södra delen under senare delen av samma decennium.