Mäklarinformation

INFORMATION TILL BOENDE OCH MÄKLARE MED SÄLJUPPDRAG I BRF KRONOLOTSEN 1

Om du behöver komma i kontakt med styrelsen gör du det lämpligaste via vår hemsida www.brfkronolotsen.se/kontakt
Det går även att nå någon ur styrelsen via post på följande adress:
Styrelsen, Sundskajen 4A, 216 43 Limhamn

Bostadrättsföreningen tillåter inte att mäklare med säljuppdrag för medlemmar ställer upp entrédörrarna vid visning av lägenheter i föreningens fastighet. I varje lägenhet finns det en porttelefon som fungerar utmärkt, i övrigt använd Era mobiltelefoner vid visningar. Våra dörrar får absolut inte stå öppna.

Om föreningen
Föreningens byggnader innehåller totalt 116 lägenheter. 110 lägenheter är upplåtna med bostadsrätt och 6 är hyresrätt. Till fastigheten hör också 4 lokaler. Föreningen äger tillsammans med Brf. Havsglimten (tidigare Brf Kronolotsen 2) ett garage under mark, där föreningens andel är 60%. Garaget förvaltas av Kronolotsens Gemensamhetsanläggning AB (KG AB).
Bostadsrättstilläggsförsäkring ingår i månadsavgiften. Föreningen har fullvärdesförsäkring och ansvarsförsäkring för styrelsen hos Folksam.

Nyckelhantering Brf. Kronolotsen 1
Vid en försäljning av bostaden ska säljaren, till köparen, överlämna samtliga nycklar/taggar. Varje bostadsrättsinnehavare ska besitta: 3 st lägenhetsnycklar, 3 st taggar, 2 st postnycklar, 1 st tvättkolv med en tillhörande nyckel samt 1 st källarförrådsnyckel. Om köparen godtar ett mindre antal nycklar/taggar än totalt antal tillverkade nycklar, ikläder sig köparen ansvaret även för de saknade nycklarna/taggar och bekostar nytillverkning av nya nycklar/taggar.
Mäklaren ska ALLTID kontakta Allmänna Lås i Limhamn för förfrågan kring antalet nycklar som blivit tillverkade till aktuell lägenhet.

Avgiften
From. 1 januari, 2023 höjs avgiften med 15%. År 2021 sänktes avgiften med 3% och år 2020 sänktes avgiften med  5% i samband med IMD.

Mark
Marken innehas med tomträtt. Tomträttsavgiften löper ut 2031-12-31.

Underhållsplan
Föreningen har en underhållsplan. Utöver mindre normalt underhåll, planerar föreningen att under år 2023 och 2024 åtgärda brister på tak och fasader, måla balkonger samt renovera skärmplanken på uteplatserna.

Överlåtelseavgift
Föreningen tar ut en överlåtelseavgift av köparen på 2,5 % av gällande prisbasbelopp.

Översyn av lägenhet vid överlåtelse
Föreningen gör ingen översyn av bostadsrättslägenhet i samband med överlåtelse. Detta görs endast av hyreslägenheter.

TV och bredband - Tillkommer på månadsavgiften.
Telia Bredband/TV: Innehavare betalar 229 kr/mån för; bredband 250/250 + TV (paket "lagom") och ip telefoni.
Till varje lägenhet ska det finnas en Telia Wifi-router, en Telia fjärrkontroll samt en Arris Tv-box som tillhör lägenheten!
Önskas en Wifi-repeat/extender bekostas detta av lägenhetsinnehavaren själv.
Notera att Telia utrustningen tillhör lägenheten och skall lämnas kvar i lägenheten vid avflytt! Vid avflytt kontakta även Telia för att inaktivera dina tjänster.

Gemensam el, värme och varmvatten
Individuell mätning av el, värme och vatten gäller. Mätare för el och varmvatten finns för varje lägenhet och avläses var tredje månad. Debitering görs på avin för januari, april, juli resp. oktober och avser föregående kvartal. Elavtal kan inte tecknas av den enskilde. Mäklare bör påminna om denna avräkning vid avflyttning (sköts själva av säljare och köpare).
Notera att vid avflyttning ska ev. kostnader för detta skötas själva av säljare och köpare.

Parkering/garage

P-plats finns att hyra, kösystem tillämpas och en garageplats finns alltid reserverad för alla lägenheter. Garageplats kostar 800 kr/mån. och utomhus parkeringsplats 500 kr/mån. El-plats garage 1000 kr/mån + förbrukad el som debiteras kvartalsvis av Nabo i efterskott.
MC/moped i garage 300 kr/mån. och trehjuling/cykelkärra i garage 100 kr/mån.

Gästrum
Ett gästrum finns tillgängligt för gäster till medlemmar och hyresgäster i Brf. Kronolotsen1 och Brf. Havsglimten. Avgift 400 kr/dygn, inkl. en p-plats.

Styrelsen
Ordförande: Harriet Blixt, e-post:
Vice Ordförande: Håkan Stanley, e-post:
Ledamot: Christer Palmkvist, e-post: /Nathalie Kahrle Atterlord, e-post: /Aron Dahl, / Julian Araneta, e-post:
Suppleant: Stefan Maltin,

Medlemsansökan till Brf Kronolotsen 1
 (Org. nr. 769612-9449)

Skickas via mejl till e-postadress:
Postadress till Nabo:
Brf Kronolotsen 1
NABO 4844, FE617
107 76 Stockholm
E-postadress: : 010-280 00 27
Styrelsen har som rutin, i syfte att stärka medlemskapet i vår förening, att träffa köparna för en rundvisning och generell information om föreningen, vid inflyttning.


Ekonomisk förvaltning sköts av Nabo
Teknisk förvaltning sköts av Bredablick
Trädgård/utemiljö sköts av MLB (Mark, Lek och Beskäring) under perioden maj tom. september.

/Styrelsen

 

Icon representing an icon