INFORMATION TILL BOENDE OCH MÄKLARE MED SÄLJUPPDRAG I BRF KRONOLOTSEN 1
 

Om du behöver komma i kontakt med styrelsen gör du det lämpligaste via vår hemsida www.brfkronolotsen.se/kontakt
Det går även att nå någon ur styrelsen via post.
Styrelsen, Sundskajen 4A, 216 43 Limhamn

 

 
Bostadrättsföreningen tillåter inte att mäklare med säljuppdrag för medlemmar ställer upp entrédörrarna vid visning av lägenheter i föreningens fastighet. I varje lägenhet finns det en porttelefon som fungerar utmärkt, i övrigt använd Era mobiltelefoner vid visningar. Våra dörrar får absolut inte stå öppna. 
 
NYCKELHANTERING BRF KRONOLOTSEN
Vid en försäljning av bostaden ska säljaren, till köparen, överlämna samtliga nycklar/taggar. Varje bostadsrättsinnehavare ska besitta: 3 st lägenhetsnycklar 3 st taggar 2 st postnycklar 1 st tvättkolv med en tillhörande nyckel 1 st källarförrådsnyckel Om köparen godtar ett mindre antal nycklar/taggar än totalt antal tillverkade nycklar, ikläder sig köparen ansvaret även för de saknade nycklarna/taggar och bekostar nytillverkning av nya nycklar/taggar. 

Oförändrade avgifter under 2016, 2017, 2018, 2019

Mark 
Marken innehas med tomträtt. 

Underhållsplan 
Föreningen har en underhållsplan. Inga stora renoveringar är planerade den närmaste tiden. 

Överlåtelseavgift 
Föreningen tar ut en överlåtelseavgift av köparen på 2,5 % av prisbasbeloppet (för närvarande 1 107  kr).
 
Översyn av lägenhet vid överlåtelse 
Föreningen gör ingen översyn av bostadsrättslägenhet i samband med överlåtelse. Detta görs endast  av hyreslägenheter vid skifte av hyresgäst. 
 
TV och bredband 
Telia Bredband/TV: Innehavare betalar 229 kr/mån för; bredband 100/100 + TV (paket "lagom") och ip telefoni. 
 
Gemensam el och varmvatten 
Mätare för el och varmvatten finns för varje lägenhet och avläses var tredje månad. Debitering görs på avin för januari, april, juli resp. oktober och avser föregående kvartal. Elavtal kan inte tecknas av den enskilde.  Mäklare bör påminna om denna avräkning vid avflyttning (sköts själva av säljare och köpare).
OBS!  From. 1 januari 2020 kommer individuell värmemätning gälla dvs. att även värmen debiteras i efterhand och vid avflyttning ska detta skötas själva av säljare och köpare. 

/ Styrelsen
Ekonomisk förvaltning sköts av Bonea AB
Teknisk förvaltning sköts av SBC

Texten uppdaterad 2019-11-04

Medlemsansökan

Brf Kronolotsen 1
c/o BoNea Förvaltning AB
Fosievägen 15
214 31 Malmö