Andrahandsuthyrning

Styrelsen är utsedd att godkänna så väl skäl till andrahandsuthyrning som andrahandshyresgästen. Om andrahandsuthyrning sker utan styrelsens godkännande eller trots styrelsens avslag innebär detta att nyttjanderätten till lägenheten blir förverkad (Stadgarna 49 §).

Beaktansvärda skäl är t ex jobb eller studier på annan ort. Ytterliga beaktansvärda skäl finns och styrelsen bedömer ansökningar individuellt med ambitionen att alla medlemmar ska behandlas lika (Lagen om ekonomiska föreningar 7 kap 16 §).

Giltiga skäl måste styrkas t ex genom arbetsgivarintyg eller antagningsbesked från skola på annan ort. Föreslagna andrahandshyresgäster som är kända som störningsmakare kan underkännas av styrelsen.

Vidare beviljas andrahandsuthyrning på maximalt 1 år (Stadgarna 47 §) och en avgift på 10% av gällande prisbasbelopp tas ut (Stadgarna 9 §).

Om Du hyr eller lånar ut lägenheten utan tillstånd riskerar Du att förverka nyttjanderätten. Det innebär att föreningen har rätt att säga upp Dig till avflyttning. Du kan också komma att avhysas och få lägenheten tvångsförsåld.
 
Skicka in din ansökan i god tid! Ansökningar behandlas en gång i månaden på styrelsemötet. Andrahandsansökningar godkänns ej löpande.

Styrelsen Brf Kronolotsen 1