Bonea Realportal

Välkommen till BoNea Förvaltning ABs tjänst för inloggning till information om din avi.

Inloggningsuppgifter hittar du på din avgiftsavi
Logga in på denna webbsida: https://bonea.realportal.nu/

 
När du har loggat in hittar du din uppgifter under fliken
"För medlemmar" uppe till vänster.

-Min bostadsrätt, här ser du uppgifter om den bostadsrätt du äger. Du kan även skriva ut "Rapport Brf Information" som är ett utdrag från lägenhetsregistret. Det är denna information som mäklaren vill ha om du skall sälja din bostadsrätt.

-Mina avier, här ser du dina avier och uppgift om betalningar. Du kan också skriva ut din avi. OBS! Vid semestertider och storhelger kan det ske en fördröjning vid registrering av din betalning.

-Kontaktuppgifter, här ser du vilken e-postadress avin skickas till. Du kan lägga till en e-postadress om du inte har någon registrerad.


Medlemsansökan

MEDLEMSANSÖKAN TILL BRF KRONOLOTSEN 1
Medlemsansökan till Bostadsrättföreningen ska skickas till:

Kontaktuppgifter
brf@bonea.se
040-631 30 50

Brf. Kronolotsen 1
c/o BoNea Förvaltning AB
Fosievägen 15,  214 31 Malmö

Styrelsen har beslutat lite nya rutiner i syfte att stärka medlemskapet i vår förening och en av dessa är att styrelsen vill träffa köparna och i samband med det hantera medlemskapet.