Expeditionstid

Expeditionen i Sundskajen 4 a är bemannad i samband med ordinarie styrelsemöte enligt nedan.

2020
13 januari ,kl: 18.00 - 18.30
10 februari, kl: 18.00 - 18.30
2 mars, kl: 18.00 - 18.30
30 mars, kl: 18.00 - 18.30
20 april, kl: 18.00 - 18.30