Expeditionstid

Expeditionen i Sundskajen 4 a är bemannad i samband med ordinarie styrelsemöte enligt nedan.

2020
8 juni, kl: 18.00 - 18.30
17 augusti, kl: 18.00 - 18.30
14 september, kl: 18.00 - 18.30
12 oktober, kl: 18.00 - 18.30