Styrelsen i Kronolotsens gemensamhetsanläggning AB (KG AB)