Medlemsansökan

Kontakta BoNea Förvaltning AB vid frågor om avier, OCR-nummer, panter mm.

MEDLEMSANSÖKAN TILL BRF KRONOLOTSEN 1
Medlemsansökan till Bostadsrättföreningen ska skickas till:

Kontaktuppgifter
brf@bonea.se
040-631 30 50

Brf. Kronolotsen 1
c/o BoNea Förvaltning AB
Fosievägen 15,  214 31
Malmö

Styrelsen har beslutat lite nya rutiner i syfte att stärka medlemskapet i vår förening och en av dessa är att styrelsen vill träffa köparna och i samband med det hantera medlemskapet

2019-02-25

Energideklaration