Beställning av nycklar och taggar


Vid en försäljning av bostaden ska säljaren, till köparen, överlämna samtliga nycklar/taggar.
Varje bostadsrättsinnehavare ska besitta:
3 st lägenhetsnycklar
3 st taggar
2 st postnycklar
1 st tvättkolv med en tillhörande nyckel
1 st källarförrådsnyckel

Om köparen godtar ett mindre antal nycklar/taggar än totalt antal tillverkade nycklar, ikläder sig köparen ansvaret även för de saknade nycklarna/taggar och bekostar nytillverkning av nya nycklar/taggar.

Beställning av lägenhetsnycklar
Beställning av nycklar görs per e-post till: bejram@brfkronolotsen.se
Vänligen uppge det nyckel nr. som står på din nyckel vid beställning exempel L-XX.

När nyckeln är klar ombedes du personligen hämta ut nyckeln, mot uppvisande av giltig legitimation, samt betalning, hos Allmänna Lås, Limhamn. Pris ca: 250 kr.

Beställning av taggar
Vi arbetar aktivt för att öka säkerheten och minska inbrotten i föreningen.
Priset på taggar är 350 kr per styck.
Avisering sker på nästkommande avi från Nabo. 

Fyll i nedan formulär för att beställa nya taggar.