Beställning av nycklar och taggar


Vid en försäljning av bostaden ska säljaren, till köparen, överlämna samtliga nycklar/taggar.
Varje bostadsrättsinnehavare ska besitta:
3 st lägenhetsnycklar
3 st taggar
2 st postnycklar
1 st tvättkolv med en tillhörande nyckel
1 st källarförrådsnyckel

Om köparen godtar ett mindre antal nycklar/taggar än totalt antal tillverkade nycklar, ikläder sig köparen ansvaret även för de saknade nycklarna/taggar och bekostar nytillverkning av nya nycklar/taggar.

Beställning av lägenhetsnycklar
Beställning av nycklar görs per e-post till: harriet@brfkronolotsen.se
Vänligen uppge det nyckel nr. som står på din nyckel vid beställning exempel L-XX och ditt lgh. nummer samt namn och telefonnummer så att Allmänna Lås kan kontakta dig när nyckeln är klar att hämta ut.

När nyckeln är klar ombedes du personligen hämta ut nyckeln, mot uppvisande av giltig legitimation, samt betalning, hos Allmänna Lås, Limhamn. Pris ca: 250 kr.

Beställning av taggar
Vi arbetar aktivt för att öka säkerheten och minska inbrotten i föreningen.
Priset på taggar är 350 kr per styck.
Avisering sker på nästkommande avi från Nabo. 

Fyll i nedan formulär för att beställa nya taggar.