Parkering

LEDIGA GARAGEPLATSER  

Just nu finns det ett antal lediga parkeringsplatser i garage och utomhus.
Kösystem tillämpas. Garageplats kostar 800 kr/mån, utomhus parkeringsplats 500 kr/mån, el-plats garage 1000 kr/mån + förbrukad el, MC/moped i garage 300 kr/mån. och trehjul/cykelkärra i garage 100 kr/mån. 


Vid intresse kontakta Stefan Maltin på e-post: stefan@brfkronolotsen.se

Vid felanmälan kontakta styrelsen här


Vid uppsägning av parkeringsplatser eller
garageplatser

Skriftligt avtal kräver skriftlig uppsägning! Detta är grunden i avtalslagen! Eftersom avtalet ingås genom att hyreskontrakt skrivs under, måste även uppsägning ske på samma sätt, dvs genom skriftlig, undertecknad uppsägning per post. Uppsägningsblankett finns att ladda ner nedan.

Styrelsen


Elboxar

Laddning sker via appen "Easee" och debitering sker via Nabo kvartalsvis i efterskott.