Renovering av kök/badrum


Nedan måste du som bostadsrättsinnehavare ta hänsyn till vid renovering av kök och badrum.
Ska ändringar göras av bärande väggar måste styrelsen informera om detta för godkännande. Köksfläkten får inte bytas ut då den ingår i husets ventilationssystem. Även ändrade vatten- och avloppsanslutningar måste godkännas av styrelsen. Renovering av badrum ska alltid utföras av auktoriserad fackman.