Renovering av kök/badrum

När du renoverar kök och badrum ska det ske fackmannamässigt.
Du ska också ta hänsyn till följande:

  • Ändring av bärande väggar måste godkännas av styrelsen
  • Ingrepp i spisens rökrör ska undvikas eftersom det ingår i husets gemensamma ventilationssystem. Se mer längre ner i texten om Ventilationssystemet.
  • Ändringar av vatten- och avloppsanslutningar måste godkännas av styrelsen. 
  • Renovering av badrum ska alltid utföras av auktoriserad fackman 
     

Ventilationssystemet

Vårt ventilationssystem är ett självdragssystem utan fläkt som bygger på att varm luft stiger. Systemet servar samtliga lägenheter exklusive översta våningen i varje hus, som har ett eget system. 

Utomhusluften kommer in genom ventilerna ovanför fönstren. Den cirkulerar i rummen och lämnar genom spisens rökrör (som inte har köksfläkt) och genom tallriksventilerna i toalett/badrumstaken. Den uppvärmda luften fortsätter till en värmeåtervinningsanläggning där den lämnar ifrån sig sitt värme. I spisens rökrör finns en ventil som reglerar utflödet. Där finns också filter som du behöver rengöra ett par gånger om året. 

Styrelsen godkänner inte installation av sedvanlig ventilationsfläkt i spisens rökrör eftersom den stör det gemensamma ventilationssystemet.  

Ett alternativ i spisens rökrör är installation av en kolfilterfläkt som tar upp matoset och leder det genom ett kolfilter ut i rummet igen. Det krävs dock vissa ändringar i spisröret och installationen måste utföras av en auktoriserad sotarmästare. Vill att du anlitar Skorstensfejarmästare Lundquist AB i Trellebor 0410-44 000, om du tänker sätta in en kolfilterfläkt.

Ett annat alternativ är en induktionsspishäll med inbyggd fläkt. Fläkten suger ner luften med matos/ånga genom ett galler i hällen och vidare genom kolfilter tillbaka i rummet.