Nyheter

Information om elstöd


Information om elstöd

 

Brf Kronolotsen 1 har gemensamt elnätsavtal och därför har inte våra medlemmar egna avtal.
 
Utbetalning av elstöd till bostadsrättsföreningar och företag dröjer. 

När och om elstöd till bostadsrättsföreningar betalas ut kommer föreningen att erhålla dessa medel. Styrelsen har beslutat att dessa medel inte ska delas ut till resp. medlem. Dessa medel medför i stället en intäkt för föreningen och minskar risken för framtida avgiftshöjningar.

Kostnader för administration, beräkning och utbetalning till resp. medlem skulle äta upp en stor del det utbetalda beloppet. Vårt gynnsamma elavtal innebär att ingen av våra medlemmar har haft särskilt stora kostnader för el under förutsättning att medlemmen haft normal elförbrukning.

Styrelsen